Psicomotricitat El Cau és el vostre espai de Psicomotricitat relacional, Teràpia Psicomotriu i Acompanyament familiar. La psicomotricitat és entesa com una pràctica que concep l’ésser des de la globalitat.  Es desenvolupa en un context de joc espontani, on es posa de manifest el cos, el moviment, la relació i els objectes.S’integra el cos, les emocions (que es senten i viuen), la cognició i el llenguatge. Obrint-nos així, una porta al seu interior. Des dels primers moments de vida intrauterina cada persona, té una manera de ser, estar i fer en el món.  Amb el naixement, el nadó anirà descobrint i conquistant el món que l’envolta gràcies als sentits, les percepcions, les emocions, el moviment i els intercanvis amb el medi.La pràctica psicomotriu té com a objectiu afavorir i potenciar l’adaptació harmònica de la persona al seu medi a partir de la seva identitat. “La identitat es fonamenta i manifesta mitjançant les relacions que el seu cos estableix amb el temps, l’espai i els altres” Rota, 1994 "Del plaer de ser i actuar al plaer de pensar "B. Aucouturier Petit grup d'ajuda Des dels 3 fins als 8 anys.  Tots els infants poden beneficiar-se dels grups, no fa falta tenir cap diagnòstic concret. Aquells infants que els agrada el moviment, que són pura energia  o aquells que volen provar coses noves. Aquells infants que els costa la relació directa amb el grup, que són més inhibits… tots podeu gaudir de la psico!Oferima als infants un espai segur on l’entorn preparat els ajudarà en l’exploració i l’expressió de la seva pròpia creativitat. El seu desig serà el motor dels seus aprenentatges. Ells seran els protagonistes dels seus actes. En família Sessions individuals o en petits grups de famílies. L’infant que és capaç de viure el plaer d’actuar i el plaer de la transformació interna, començarà a descobrir que posseeix un interior que li permet diferenciar-se de la seva mare i iniciar així el procés de separació i diferenciació. La sala esdevé un espai íntim on mare i infant viuen aquest procés (B. Acouturier). A la sala, mitjançat el joc corporal, potenciem la relació i de manera indirecta les nostres funcions comunicatives naturals Terapèutica Oferim acompanyaments individuals o en família Acompanyem el recorregut maduratiu de l’infant.  Quan alguna cosa ens preocupa…estem aquí per escoltar-vos i acompanyar-vos.    Infants altament sensibles, irritables i amb baixa tolerància a la frustració. Infant amb moviment excessiu, dèficit d’atenció, altament sensibles o amb sospita de TEA. Dificultats en la comunicació i la relació. Dificultat en les habilitats socials i amb els altres. Infants molt tímids i/o depenents de l’adult.    Situacions familiars complicades, processos d’adopció… entre d’altres Realitzem 3 sessions d’observació, després posem en comú amb la família, entenent la història de vida i de relació, desenvolupant així, el pla d’actuació. Les sessions solen tenir una durada de 45 minuts, amb una freqüència setmanal o quinzenal, segons el cas.  " El psicomotricista ofereix una experiència interpresonal, que facilita el desenvolupament, la recreació i la reparació de la ment i cos de l'infant" Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.Nombre *NombreApellidosCorreo electrónico *Comentario o mensaje *NameEnviar

Psicomotricitat

El Cau és el vostre espai de Psicomotricitat relacional, Teràpia Psicomotriu i Acompanyament familiar.

La psicomotricitat és entesa com una pràctica que concep l’ésser des de la globalitat.  Es desenvolupa en un context de joc espontani, on es posa de manifest el cos, el moviment, la relació i els objectes.

S’integra el cos, les emocions (que es senten i viuen), la cognició i el llenguatge. Obrint-nos així, una porta al seu interior

Des dels primers moments de vida intrauterina cada persona, té una manera de ser, estar i fer en el món.

 Amb el naixement, el nadó anirà descobrint i conquistant el món que l’envolta gràcies als sentits, les percepcions, les emocions, el moviment i els intercanvis amb el medi.

La pràctica psicomotriu té com a objectiu afavorir i potenciar l’adaptació harmònica de la persona al seu medi a partir de la seva identitat. “La identitat es fonamenta i manifesta mitjançant les relacions que el seu cos estableix amb el temps, l’espai i els altres” Rota, 1994

"Del plaer de ser i actuar
al plaer de pensar "
B. Aucouturier

Petit grup d'ajuda

Des dels 3 fins als 8 anys. 

Tots els infants poden beneficiar-se dels grups, no fa falta tenir cap diagnòstic concret. Aquells infants que els agrada el moviment, que són pura energia  o aquells que volen provar coses noves. Aquells infants que els costa la relació directa amb el grup, que són més inhibits… tots podeu gaudir de la psico!

Oferima als infants un espai segur on l’entorn preparat els ajudarà en l’exploració i l’expressió de la seva pròpia creativitat. El seu desig serà el motor dels seus aprenentatges. Ells seran els protagonistes dels seus actes.


En família

Sessions individuals o en petits grups de famílies.

L’infant que és capaç de viure el plaer d’actuar i el plaer de la transformació interna, començarà a descobrir que posseeix un interior que li permet diferenciar-se de la seva mare i iniciar així el procés de separació i diferenciació. La sala esdevé un espai íntim on mare i infant viuen aquest procés (B. Acouturier).

A la sala, mitjançat el joc corporal, potenciem la relació i de manera indirecta les nostres funcions comunicatives naturals

Terapèutica

Oferim acompanyaments individuals o en família

Acompanyem el recorregut maduratiu de l’infant. 

Quan alguna cosa ens preocupa…estem aquí per escoltar-vos i acompanyar-vos. 

 

Infants altament sensibles, irritables i amb baixa tolerància a la frustració. Infant amb moviment excessiu, dèficit d’atenció, altament sensibles o amb sospita de TEA. Dificultats en la comunicació i la relació. Dificultat en les habilitats socials i amb els altres. Infants molt tímids i/o depenents de l’adult.    Situacions familiars complicades, processos d’adopció… entre d’altres

Realitzem 3 sessions d’observació, després posem en comú amb la família, entenent la història de vida i de relació, desenvolupant així, el pla d’actuació.

Les sessions solen tenir una durada de 45 minuts, amb una freqüència setmanal o quinzenal, segons el cas. 

" El psicomotricista ofereix una experiència interpresonal, que facilita el desenvolupament, la recreació i la reparació de la ment i cos de l'infant"