Serveis

·Acompanyament a la família, la criança i a la dona

Ioga pre i post part. Grup de lactància i acompanyament a la criança

Espai Embaràs: treball corporal a través de la pràctica del ioga adaptada a l’embaràs. 

Respiració, relaxació i hipnopart. 

Espai Mare:  grup per a les mares amb nadons que busquen un temps per cuidar-se. Temps dedicat al buidat maternal.

La salut física i mental és essencial si volem cuidar als altres. Hem d’aprendre a cuidar-nos per poder cuidar.

Anna ArquesEspai nadó

 

Espai Nadó, inspiració Pikler, neix per poder oferir a les nostres criatures i a nosaltres mateixes temps per deixar fer. Un espai per observar el joc lliure en presència plena . 

Des dels primers voltejos fins a les primeres passes.

Anna Casanova


Acompanyament a la criança cíclica inspiració Waldorf i acompanyament a la dona

Cercles de dones i curs anual de criança cíclica, on oferim un acompanyament als infants d’inspiració Waldorf. 

Laia Oraá

Tacte Nutritiu

Curs de 5 sessions per conèixer l’antiga tècnica del Massatge Infantil. 

El tacte nutritiu afavoreix la primera comunicació entre ma-pare nadó. Ajuda a fomentar el vincle i promou l’apego segur. 

Acompanya: Bea González

Educadora de Massatge Infantil per l’AEMI