La Casa

La Casa

Construir cabanes, forts secrets, caus, i casetes no és un joc qualsevol. És un impuls universal que està arrelat en la psique infantil 🧠
Els nenxs des de petits busquen aquests moments, moments d’intimitat. De romandre amb ellxs, per conèixer el seu cos, les seves sensacions, per connectar-se amb si mateixos. A mesura que van creixent, i entrant en un altre tipus de joc aquests espais adquireixen nom «la meva caseta», «la meva cabanya», »la meva cova» … i es converteixen en tot un món.

Seria preferible que les cases no fossin donades, sinó que l’infant pogués fabricar-la, construir-la, amb els materials que els oferim o amb el que ellxs es poden preveir.
🔨La construcció de la casa és una de les formes més intenses de començar a habitar, perquè en construir la casa, es construeix una mica del seu cos, de l’esquema i la imatge corporal. Diu el Sr. Klein: “La casa que el nen amb tant afany torna a edificar quan juga, vol dir, no només el cos renovat i intacte de la seva mare, sinó també el seu propi cos.”

Aquestes primeres cases són construïdes al voltant del cos, no se’ls demana més extensió. Podem citar el poeta Noel Arnaud: “Jo sóc l’espai on estic”. Les primeres construccions habitables estan en estreta relació amb el cos de qui les habita i el racó serveix de sosteniment per construir-les.

En algun moment del desenvolupament, els infants necessitaran ampliar-les. Però aquesta construcció que anomenem casa, seguirà ocupant part dels seus jocs, tornarà a repetir-se en molts moments i a cobrar diferents sentits.
Aquest tipus de joc ajuda als infants a assimilar les situacions que es donen en la vida real. Sobel cita la casa com “la pròpia crisàlide privada”

Les cases són llocs de refugi i llibertat en les que es poden fer realitat els desitjos 🌱

A les cabanes es viu la regressió, la immobilitat, la protecció i l’omnipotència per sentir-se protegit dels objectes dolents que es queden fora de la casa, mentre els bons romanen dins. La casa és un símbol molt pròxim al ventre matern.

I vosaltres? Feu moltes cosetes a casa?

Observeu aquesta necessitat en els vostres infants?

Us llegim i acompanyem

Jacqueline Ramírez, Bea González


Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *